Katars befolkning

Detta innehåll ger följande information.

Vad är befolkningen i Qatar?

Vad är Dohas befolkning?

Katars demografiska struktur

Qatar etnicitet

Könsförhållandet mellan Qatar-befolkningen

Qatar historiska befolkning

Doha, Souq
Doha, Souq

Befolkningen i Qatar är 2 639 000.

De flesta av befolkningen bor i huvudstaden Doha. Befolkningen i Doha är 1 723 000.

Nästan hela befolkningen i Qatar tillhör Islam.

Nästan hela befolkningen i Qatar är arabiska.

Qatar sexkvot: 100Women – 329Men

Qatar historiska befolkning

1904 27 000

1970 111 000

2000 525 000

2010 1 700 000

2016 2.550.000

Show More
Back to top button